Misses

Confessions

30 min abans de missa

i sempre que es demani

Adoració eucarística

A St. Andreu de Llavaneres

Dijous de 19:30 h. a 20 h. | 2n i 4rt Divendres de 10 h. a 19 h.

Notícies i avisos​

  • Full Informatiu 20-11-2022

    Crist regna?I tant que regna! Assegut a la dreta del Pare, present en la seva Església, regint la història de tota la humanitat. Però encara ha de regnar més… Fixem-nos en nosaltres. Tenim un enemic interior, amagat, l’home vell, la ferida del pecat original, que constantment fa guerra. En aquesta s’hi sumen les vanitats del […]


  • Full Informatiu 13-11-2022

    Sine dominico non posumus. A la nostra vida hi ha coses absolutes, veritats que ningú no podrà canviar mai, convenciments profunds sense els quals deixaríem de ser el que som. En el centre d’ells trobem la vivència del nostre baptisme i la celebració dominical: amb el baptisme va començar tot, amb el diumenge abracem el […]


  • Full Informatiu 6-11-2022

    Continuem pregant pels nostres difunts. Aquest any hem recuperant el novenari d’ànimes a St. Andreu. Dies de record i pregària intensa pels nostres familiars difunts. Entre elles destaquem el via crucis fins al cementiri (que es feia en el darrer dia del novenari) el dia de Tots Sants, portat àgilment pel Cos de Portants i […]