CATEQUESI D’INFANTS

Oferim formació cristiana als infants de 7 a 12 anys. Els acompanyem en el seu creixement de fe i en la preparació per rebre els sagraments.

Primer Curs: nens i nenes a partir de 2n de primària.

Segon i Tercer Curs: nens i nenes a partir de 3er de primària (Normalment, en acabar 4rt de primària es celebra la Primera Comunió).

En aquestes dates hi haurà trobada de pares: 9/10/22, 6/11/22, 27/11/21, 18/12/22, 29/1/23, 19/2/23, 19/3/23 i 14/5/22.

Quart i Cinquè Curs: es preparen els infants per completar la iniciació cristiana amb el sagrament de la Confirmació, que solen rebre a 6è de primària.

Dies de catequesi: a convenir